On this glorious occasion of the splendid defeat

På dagen hvor jeg kaster mig ud i den brusende stud.mag tilværelse, føler jeg mig kaldet til at hidbringe nedenstående vidunderlige citat af historikeren Samuel Eliot Morison:

America was discovered accidentally by a great seaman who was looking for something else; when discovered it was not wanted; and most of the exploration for the next fifty years was done in the hope of getting through or around it. America was named after a man who discovered no part of the New World. History is like that, very chancy.

Det er meget dækkende for min motivation til at tage de første spæde trin som historiestuderende. Jeg kan aktuelt ikke komme på noget mere spændende og varieret felt at grave sig ned i.