i Politik

Excellent news, Colonel!

I dag er der Folketingets åbning, hvilket altid medfører en del spænding. Dels fordi den gode Statsminister holder sin rituelle og meget imødesete tale (kan læses her), dels fordi sløret løftes for hvad der er på regeringens lovprogram det kommende år. Og hvad har de betænksomme politikere så fundet på denne gang? Jo, såmænd, udover ret så interessante forslag om ændringer af konkurrenceloven (en lille biting for mit speciale…!!!) og indførelse af muligheden for gruppesøgsmål, så er der også sager som rygeforbud på offentlige arbejdspladser, institutioner og i det offentlige rum, samt følgende lille lækkerbidsken fra Justitsministeriet (‘Ændring af færdselsloven for Grønland’):

“Den gældende færdselslov for Grønland svarer i vidt omfang til den færdselslovgivning, der var gældende i Danmark indtil 1991. Lovforslaget har til formål at gennemføre en række af de ændringer, der er foretaget i den danske færdselslovgivning siden 1991. Det drejer sig bl.a. om nedsættelse af promillegrænsen, forbud mod at benytte håndholdt mobiltelefon under kørslen, ændring af alderskravet for førere af snescootere, indførelse af nye regler for anvendelse af sikkerhedssele og styrthjelm, krav om anvendelse af kørelys samt nye regler om bøde og konfiskation”

Nå, vil det nu sige at de arme inuitter ikke længere må drøne berusede rundt på snescooteren, mens de taler i mobiltelefon? Det er den slags jeg kalder diskrimination og udtryk for den hvide mands neo-koloniserings tankegang!

Læs selv alle regeringens forslag på Statsministeriets hjemmeside.

Giv lyd fra dig

Comment