Ulykke

Er Haiti verdens mest ulyksagelige land? De seneste dages jordskælv derovre mere end antyder det.

Ingen ved hvor mange der er omkommet, men der tales om samme niveau som ved tsunamien i 2004 – og det var altså omkring 230.000 mennesker! Hvis så bare at jordskælvet er landets eneste plage, men det er langt fra tilfældet. 

Før katastrofen rodede Haiti i forvejen rundt i bunden over stort samtlige internationale rankings. Bundløs fattigdom, tårnhøj korruption, undertrykkelse af politiske friheder, ikke-eksisterende governance, stort set ingen vækst, et samfund gennemsyret af vold og en entydig mangel på veje ud af moradset. Alt afhængigt af metodologien er landet at betegne som en ‘failed state’.

Eneste lyspunkt var en skrøbelig og skrantende politisk stabilitet efter at borgerkrig, kleptokrati og diktatur har været dagskosten de sidste 50 år. Ingen ved hvad jordskælvet får af betydning for den spirende forbedring, der trods alt var ved at finde sted. Og så har vi ikke engang nævnt de menneskelige, økonomiske og sociale lidelser for de arme haitianere. Nej, tragedien vil nærmest ingen ende tage.

Tilmed er Haiti ubegunstigede af internationale politiske og økonomiske forhold. Der er meget begrænset turisme i Haiti og de færreste udlændige ved noget om landet, der derfor ikke bliver overstrømmet af den intuitive empati, som Thailand fik dengang i 2004. Landet er ikke en vigtig producent eller aftager af af noget som helst – det skulle da lige være udviklingsbistand – så ingen økonomiske interesser tilsiger et længerevarende internationalt fokus.

Endelig ligger Haiti i Caribien, langt væk fra de ‘normale’ problemområder. Landet er ikke hjemsted for terrorister og der er derfor ikke den store sikkerhedspolitiske interesse i at afhjælpe elendigheden i landet. Så længe haitianerne bare myrder hinanden indbyrdes, så er fattigdommen dér ikke noget der holder bistandsdonorerne og regeringerne rundt om i verden vågne om natten. Lad dem dog pølse rundt i egne problemer, tænker man. Næh, hvis bare Haiti havde ligget i Mellemøsten, så var det en ganske anden sag, da man siden 2001 er blevet meget mere bekymret for hvad fattigdom kan medføre af grimme ting i lande som Somalia, Yemen, Pakistan, Congo og Sudan.

Alene, ignoreret og uden udsigter til en bedre fremtid? Jo, Haiti må i sandhed være verdens mest ulyksagelige land.

Læger uden grænser kan støttes her og Caritas her.